پکیج های هاست اشتراکی لینوکس لوکیشن ایران

AZD-1 ۷۹۰,۰۰۰ ریال
۵۰۰ مگ فضا
۵ گیگ پهنای باند
۱۰ اکانت ایمیل و ساب دامین

سفارش
AZD-2 ۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال
۱ گیگ فضا
۱۰ گیگ پهنای باند
۱۰ اکانت ایمیل و ساب دامین

سفارش
AZD-3 ۱,۷۹۰,۰۰۰ ریال
۲ گیگ فضا
۱۵ گیگ پهنای باند
۱۰ اکانت ایمیل و ساب دامین

سفارش
AZD-4 ۲,۸۹۰,۰۰۰ ریال
۵ گیگ فضا
۲۵ گیگ پهنای باند
۱۰ اکانت ایمیل و ساب دامین
دامنه .ir رایگان

سفارش
AZD-5 ۳,۸۹۰,۰۰۰ ریال
۱۰ گیگ فضا
۳۰ گیگ پهنای باند
۱۰ اکانت ایمیل و ساب دامین
دامنه .ir رایگان

سفارش